06. Punasepõhjaline vooditekk Hanila kihelkonnast

Punasepõhjaline vooditekk 190 cm x 123 cm. Tikkimisaeg 20. saj. esimene pool. Massu küla, Hanila kk. (LLS 38)

Scroll to Top