06. Pruunipõjaline tekk Varbla kihelkonnast

Pruunipõhjaline vooditekk 182 cm x 160 cm. Tikkimisaeg 20. saj. algus. Saulepi küla, Varbla kk

Scroll to Top