Üldkoosolek

Lihula Lilltikandi Seltsi üldkoosolek toimub 1. juunil algusega kell 17.00 Lihula mõisas.

Päevakord:

1. 2022.  aasta aruande kinnitamie

2. Raamatu “Lihula lilltikand” kordustrükist

3. XI Lihula Lillkirja Festivalist

4. Jooksvad küsimused

Iga liikme osavõtt on väga vajalik!